Op weg naar duurzame groei

Op weg naar duurzame groei waren op donderdag 28 juni ruim 20 decision makers aanwezig bij het Duurzame Groei Diner. The Green House was het startpunt. Deze onlangs geopende horecagelegenheid geldt als living lab, en is daarmee een bijzonder aansprekende locatie. WIEMAN & WIEMAN organiseerde dit event om professionals te inspireren over duurzame groei.

The Green House als bouwpakket?!

Na de ontvangst op het zonovergoten terras, waarbij iedereen al kort met elkaar kennismaakte, leidde Gerard Streng (Directeur Revitalisatie & Ontwikkeling, Strukton Worksphere) de deelnemers rond door het circulaire gebouw. Vanwege het tijdelijke karakter is het paviljoen, inclusief de fundering opgezet als een bouwpakket. The Green House is volledig remontabel, zodat het na de initiële gebruiksperiode van 15 jaar op een ander locatie in gelijke, of andere vorm en functie kan worden opgebouwd.
Diverse bijzondere aspecten werden tijdens de rondleiding door Gerard belicht, zoals de glaspanelen van de voormalige Knoopkazerne en de hergebruikte stoeptegels in het restaurant. Op de eerste verdieping leidde Gerard de deelnemers rond in de inmiddels tropisch hete urban farm, waar de groenten en kruiden groeien, die in de keuken van The Green House worden gebruikt. Ook attendeerde Gerard de deelnemers op de Urban Mining zaal, waarin alleen gerecycled meubilair staat, dat in Utrecht is opgehaald.

Duurzaamheid in de gebouwde omgeving in het bloed

Ferdinand Wieman lichtte tijdens zijn welkomstwoord toe dat het niet heel vreemd is dat hij samen met zijn zus Mariëlle WIEMAN & WIEMAN is gestart. Ferdinand vertelde aan de deelnemers dat zij zijn opgegroeid met duurzaamheid. Hun ouders hadden namelijk een eigen advies- en installatiebureau. Zij waren in de jaren ’80 een van de pioniers op het gebied van zonne-energie en energiebesparing. Daar waar hun ouders zich toen richtten op innovatieve technieken zoals bijvoorbeeld zonneboilers, focussen Ferdinand & Mariëlle zich vooral op het creëren van duurzame groei van organisaties in de gebouwde omgeving. Dit doen zijn met hun integrale aanpak.

Samenwerken aan de eerste circulaire business case: The Green House

Tijdens de presentatie over The Green House ging Gerard Streng vooral in op de bijzondere samenwerking tussen de initiatiefnemers Strukton, Ballast Nedam & Facilicom, samen met exploitant Albron. Zij pionieren samen met deze eerste volledig haalbare, houdbare en schaalbare circulaire businesscase. De innovatie zit in alle details en processen van de bouw en de horeca exploitatie. Dat is mogelijk doordat ze vanuit een gezamenlijke visie over circulariteit & kernwaarden, met de juiste partners uit hun econetwerk én op elk onderdeel keuzes hebben gemaakt op basis van circulaire business modellen. Zij streven samen naar maximaal haalbare innovaties. Met het principe ‘right to copy’ hopen zij dat ook andere bedrijven in de bouw-, vastgoed- en horecasector innoveren.

Het belang van levenskwaliteit voor de toekomst

Winnaar van de Duurzame 50 Young Professional Award, Marianne Davidson (manager Innovatie & Duurzaamheid, VolkerWessels Vastgoed) ging vervolgens in op het belang en het proces van VolkerWessels Vastgoed om levenskwaliteit in haar bedrijfsvoering en projecten te incorporeren. Maar wat wordt onder levenskwaliteit verstaan? Een combinatie van vooral een natuurlijke omgeving, gezondheid en sociale participatie. Onder sociale participatie wordt werk én sociale activiteiten verstaan. Als een van de 13 (interne) ambassadeurs geeft Marianne gevraagd en ongevraagd advies aan het bedrijf over de toepassing van levenskwaliteit. Marianne vertelde ook over de Toekomststoel, waarvan zij samen met o.a. Jan Terlouw initiatiefnemer is. De Toekomststoel staat inmiddels op duizenden plekken door Nederland, om de stem te waarborgen van de generaties die er nog niet zijn. Met de aanwezige Toekomststoel in de zaal daagde zij tot slot de deelnemers uit om op te schrijven, waar zij – met het oog op de toekomst – morgen direct mee aan de slag willen.

Transparantie draagt bij aan duurzaam groeien

Matthijs Timmers (partner, De Duurzaamheidsrapporteurs) besprak vervolgens op cabareteske wijze het nut en de noodzaak om tot duurzame verslaggeving over te gaan. Hij informeerde hen onder andere over de GRI (Global Reporting Initiative), een internationale richtlijn voor duurzaamheidsverslaggeving. In een duurzaamheidsverslag communiceert een organisatie publiekelijk over haar economische, milieu- en sociale prestaties. Ook benadrukte Matthijs dat een goed MVO-verslag kan bijdragen aan de reputatie van het bedrijf. Door het integreren van het sociaal jaarverslag, het MVO-verslag én het financieel jaarverslag laat je als bedrijf zien dat duurzaamheid niet een ‘supplement’ is. Maar een wezenlijk onderdeel is van je bedrijfsvoering! Ten slotte ging hij in op de trend van continuous reporting, waarmee het bedrijf het gehele jaar door haar stakeholders kan informeren. Er zijn al bedrijven die daarmee experimenteren.

Met Duurzame Groei Scan inzicht in kwaliteit & zichtbaarheid

Mariëlle Wieman (directeur, WIEMAN & WIEMAN) sloot het inhoudelijke deel af door in te zoomen op één van de drie diensten van WIEMAN & WIEMAN, namelijk Business Development. Want daarnaast creëren ze ook groei voor bedrijven door Community Development & Event Development. Mariëlle lichtte de formule toe, die WIEMAN & WIEMAN hanteert om duurzame groei te realiseren voor bedrijven. De formule luidt ‘Kwaliteit x Zichtbaarheid = Duurzame Groei’. In haar presentatie ging zij in op een aantal onderliggende prestatie-indicatoren en vertelde zij over de Duurzame Groei Scan die WIEMAN & WIEMAN heeft ontwikkeld. Op basis van deze scan kan een organisatie vervolgens keuzes maken op welke wijze en ook in welk tempo het de gewenste duurzame groei wil realiseren. Ferdinand lichtte vervolgens nog de Duurzame Groei Matrix toe, waarin elke organisatie te plotten valt en als een perfect startpunt kan dienen.

Samenwerken aan Duurzame Groei

Tijdens het aansluitende duurzame viergangen diner werd over dit uitdagende vraagstuk nog lang nagepraat. Ook werden tijdens het diner veel nieuwe zakelijke verbindingen gelegd. Ferdinand & Mariëlle blikken terug op een buitengewoon geslaagd event. Zij hebben hun relaties met elkaar in contact gebracht en de deelnemers bewuster gemaakt van de urgentie om duurzame groei integraal te benaderen. Deze groei kan alleen gerealiseerd worden als de kwaliteit én zichtbaarheid van het bedrijf coherent, dus in onderlinge samenhang, worden aangepakt! WIEMAN & WIEMAN adviseert bedrijven hierbij én voert deze adviezen ook uit. Wil je meer weten over hun diensten? Neem dan vandaag nog contact met ze op.

De foto’s van dit event staan op Instagram.

Neem contact met ons op!

Inspiratie & updates ontvangen?

Share This