Leestip: De geschiedenis & toekomst van duurzaamheid (1850 - 2050)

Discussie over brede welvaart en duurzaamheid is van alle tijden. Het gewicht dat problemen krijgen is echter telkens anders, blijkt uit de studie ‘De kwetsbare welvaart van Nederland’ door enkele universiteiten en het CBS.

Nederlandse economie was vroeger al in hoge mate circulair

In de tweede helft van de negentiende eeuw was Nederland in hoge mate een circulaire economie. Landbouw en voeding produceerden aan het einde van de keten uitwerpselen van dieren en mensen. Die werden gemengd met haardas en afval van groente, fruit en moestuin. Dat mengsel werd verwerkt tot compost en verkocht aan de boer. Zo droeg stadsmest bij aan de landbouw. Dat lijkt een ideale kringloop, maar de stroom organisch afval leverde grote problemen op voor de kwaliteit van het water. Ziektekiemen verspreidden zich snel, goed drinkwater was er niet. Steden stonken en waren vuil. Met de blik van nu zou dat een gigantisch milieu- en gezondheidsprobleem zijn. Maar rond 1850 had alleen een kleine voorhoede van artsen en ingenieurs hier oog voor.

Dashboard met ruim dertig kenmerken

Zo presenteren de onderzoekers in een dashboard steeds ruim dertig kenmerken van brede welvaart en duurzaamheid, met de kennis van nu en toen. Neem de levensverwachting. Rond 1850 was die 37 jaar. Dat vond men toen geen probleem, nu zou dat extreem laag zijn. Rond 1910 is de beoordeling al anders. Ook met de kennis van toen kregen zaken als levensverwachting en waterkwaliteit het stempel problematisch. Dat gold in 1910 weer niet voor biodiversiteit. Vanuit het nu bezien was aantasting van de natuur toen al een probleem. Maar afgezien van een kleine voorhoede natuurbeschermers was land in de overheersende opinie vooral functioneel: nodig voor landbouw en grondstoffen.

Uitstoot van broeikasgassen

Rond 1970, een derde ijkpunt in de studie, gaan die verschillende beoordelingen op voor de uitstoot van broeikasgassen. Nog geen probleem, was het dominante beeld. Terugkijkend ging het al wel de verkeerde kant op met de opwarming van de atmosfeer.

Meten van brede welvaart & duurzaamheid

Op verzoek van de Tweede Kamer wordt het dashboard van variabelen, dat veel verder kijkt dan pure economische groei in geld gemeten, verder ontwikkeld. De tijdelijke Kamercommissie brede welvaart wil aan de hand van dat overzicht jaarlijks debatteren over hoe Nederland ervoor staat. Zij stelt voor om brede welvaart en duurzaamheid te monitoren met een meetsysteem dat aan deze studie ten grondslag ligt.

WIEMAN & WIEMAN creƫert duurzame groei voor organisaties

Met behulp van de Duurzame Groei Scan van WIEMAN & WIEMAN kun je inzicht krijgen in de mate waarin jouw organisatie op het gebied van duurzame kwaliteit & zichtbaarheid presteert. Ten aanzien van duurzame kwaliteit wordt met onze scan o.a. gemeten hoe jouw organisatie scoort op: Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO), Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI), Circulair Ondernemen & CO2-reductie.

Bron: Trouw

Neem contact met ons op!

Inspiratie & updates ontvangen?

Share This