Hoe staat het met de implementatie van de SDG's in Nederland?

In de ‘Tweede Nederlandse SDG-rapportage’ wordt op deze vraag antwoord gegeven. Er wordt verwoord waar Nederland nu staat met de implementatie van de Sustainable Development Goals (SDG’s), welke koers is uitgezet en, waar mogelijk, wat het komende jaar gepland is.

Uit het rapport zijn 5 opvallende punten te benoemen:

1. Volop SDG activiteiten in het hele land

Er worden enorm veel activiteiten rondom de SDG’s ontwikkeld, onder meer over het versterken van de kennis over de SDG’s. Ook zijn er veel bijeenkomsten voor ondernemers en stakeholders.

2. Steeds vaker vertaling van de SDG’s naar eigen bedrijfsstrategie & impact

Grotere bedrijven vertalen steeds vaker de SDG’s naar hun eigen bedrijfsstrategie en besteden er in hun jaarverslag aandacht aan. Veelal ook door concrete key performance indicators te formuleren, zodat een beeld ontstaat van de impact.

3. Ontwikkeling van instrumenten over het ‘hoe’ van de implementatie

Het stroomlijnen van manieren om de SDG’s te implementeren en de impact te communiceren vanuit een internationaal speelveld is behulpzaam. Steeds meer studies, instrumenten en gidsen verschijnen over het ‘hoe’ van het implementeren.

4. Innovaties en doorbraken zijn nodig voor het behalen van de SDG’s in 2030

Om de SDG’s tijdig te realiseren, zijn onderzoek, innovatie, experimenten, doorbraakprojecten en de topsectorenaanpak van enorme waarde. Juist Nederland heeft daarvoor veel in huis.

5. Samenwerking en partnerschappen zijn onmisbaar (SDG 17)

De veelkleurigheid aan partnerschappen is opvallend. Deze bieden mogelijkheden oplossingen op te schalen en kennis van meerdere partijen daarvoor te benutten. Wat alleen niet lukt, kan samen wel. Onder meer 8 multinationals die samenwerken in de Dutch Sustainable Growth Coalition (DSGC) laten baanbrekend werk zien als het gaat om het internaliseren van de SDG’s in de bedrijfsstrategie als ook in partnerschappen. Het SDG Charter bevordert in Nederland het aangaan van partnerschappen maar ook de IMVO-convenanten zijn hierbij belangrijk.

Bron: Duurzaam Ondernemen

Neem contact met ons op!

Inspiratie & updates ontvangen?

Share This