WIEMAN & WIEMAN is ambassadeur van Klimaat en Energie Koepel (KEK)

WIEMAN & WIEMAN is ambassadeur geworden van de Klimaat en Energie Koepel (KEK). KEK is een koepelorganisatie van jonge professionals en jongerenorganisaties die werken aan klimaat- en energievraagstukken. KEK is op 26 april gelanceerd op het Ministerie van Economische Zaken & Klimaat. Ferdinand Wieman is hier als young professional bij aangesloten.

Over KEK

KEK gelooft in de kracht van jonge professionals om vernieuwing te brengen in het huidige systeem. Daarom vormt KEK een cross-sectoraal netwerk. KEK is actief in de sectoren elektriciteit, landbouw, mobiliteit, bouw en industrie. Ook mensen die werken aan thema’s cruciaal voor systeemvernieuwing binnen de energietransitie, zoals finance en onderwijs, zijn bij KEK welkom.

KEK levert input aan tafels van het Klimaatakkoord. KEK vormt een denktank voor nieuwe zienswijzen en vormt de verbinding tussen het nieuwe Klimaatakkoord en onze generatie.

De energietransitie kan alleen slagen als sectoren als landbouw, gebouwde omgeving, elektriciteit, mobiliteit en industrie samenwerken. Dat gebeurt nog veel te weinig. Jonge professionals worden vooral opgeleid in het eigen bedrijf en de eigen sector. KEK brengt jonge professionals in deze sectoren voor het eerst samen. Met de Tafelverbinders en jong sectortafels zorgt KEK voor echte invloed op het Klimaatakkoord.

Veel gestelde vragen aan KEK, afkomstig van hun eigen website:

Waarom steekt KEK nu zoveel energie in het Klimaatakkoord?

Het gebrek aan jonge professionals aan tafel bij het Klimaatakkoord is een belangrijke aanleiding voor onze oprichting. In het Klimaatakkoord staan straks de afspraken voor de energietransitie tot 2030 en verder. Dat is beleid dat onze generatie gaat uitvoeren, niet de generatie die nu de beslissingen maakt.
Gelukkig wordt dit steeds meer erkend. De Tafelvoorzitters van het Klimaatakkoord (Ed Nijpels, Diederik Samsom, Manon Janssen, Annemieke Nijhof, Pieter van Geel en Kees Vendrik) hebben ons gevraagd om een team van Tafelverbinders op te stellen. Zij zijn directe contactpersonen voor hen namens de jonge professionals.
KEK werkt aan echte invloed op het Klimaatakkoord. Dit doen we door het proces van de onderhandelingen inzichtelijk te maken voor jonge professionals. KEK jong-tafelteams gaan onder leiding van de Tafelverbinders hun kennis en inzichten delen om samen tot een advies voor hun sectortafel te komen. We streven naar frisse blikken en processen waar de Tafelvoorzitters echt mee geholpen zijn.

Wat is de missie van KEK?

De missie van KEK is het opzetten van samenwerking tussen sectoren. We werken aan kennis, vertrouwen en begrip. Die missie is niet bereikt als het Klimaatakkoord straks is gesloten – dan begint het pas. Als het aan ons ligt, bestaat KEK over 10 jaar nog.
Op de lange termijn werken we aan 5 pijlers: Het Klimaatakkoord (de aanleiding); samenwerking tussen sectoren (onze missie); draagvlak in de samenleving; interne transitie en onderwijs & banen.

Hoe is KEK ontstaan?

Eind 2017 hebben 121 jonge energieprofessionals een oproep gedaan aan minister Wiebes met een aanbod om bij te dragen aan het Klimaatakkoord. Onze boodschap is inmiddels overgenomen door de Tafelvoorzitters: zij vragen nu zelfs om onze bijdrage.

KEK is een jonge organisatie. Op 7 maart 2018 kwamen 30 verschillende organisaties voor jonge professionals bij elkaar voor een verkennende meeting bij Essent. Op 15 maart is de naam KEK, Klimaat- en Energiekoepel, bedacht. Op 20 maart ging onze website online. Een eerste oproep op LinkedIn werd 12.000 keer gelezen. Op 25 maart hadden we tientallen aanmeldingen voor diverse functies binnen KEK in de mail. Begin april was er een bestuur, een team van 6 Tafelverbinders ( 8-12 uur/week, uit 30 sollicitaties), ontvingen we 92 sollicitaties voor lid jong sectortafel (4-8 uur in de week) en 49 ambassadeurs. Dat is een fantastisch, overweldigend enthousiasme. We werken hard om dit een plaats te geven in onze koepel.

Welke standpunten heeft KEK?

KEK werkt niet met standpunten. Belangen zijn er al genoeg. Wij zijn cross-sectoraal en brengen onze passie, frisse inzichten en nieuwe werkprocessen.

Wel hebben we leidende principes:

  • We geloven in de kracht van jonge professionals in de energietransitie
  • Sectoroverstijgende samenwerking en begrip zijn voorwaarden voor succes
  • Nederland moet de Klimaatdoelen van Parijs halen en wereldwijd koploper zijn
  • Iedere organisatie en ieder persoon moet eigen verantwoordelijkheid nemen voor het klimaat en de energietransitie

Wie kan/welke organisaties kunnen lid worden van KEK?

Alle jonge werkende mensen in Nederland die werken aan klimaat en de energietransitie. We richten ons op landbouw, gebouwde omgeving, elektriciteit, mobiliteit en industrie. Ook finance en ICT horen bij KEK. We zijn een zeer brede club, met start-ups, NGO’s, grote fossiele organisaties, planbureaus en alles dat er tussenin zit. Jong schatten wij tussen de 25-35 in, maar dat is geen harde grens.

Meer info: www.klimaatenergiekoepel.nl

Neem contact met ons op!

Inspiratie & updates ontvangen?

Share This